CÔNG TY tnhh MỘT THÀNH VIÊN IN BA ĐÌNH

Tiền thân của Công ty in Ba Đình là Xí nghiệp in Tổng hợp được thành lập năm 1991. Năm 1996, sáp nhập với Xí nghiệp Giấy XZ 72 Thành Công ty in XZ 72. Tháng 12/1999, sáp nhập với Xí nghiệp in Bộ Công an thành Công ty in Ba Đình. Năm 2010, Công ty in Ba Đình được công nhận là Công ty An ninh và chuyển thành Công ty TNHH MTV in Ba Đình. Năm 2012, Công ty TNHH MTV in Ba Đình được công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh, với nhiệm vụ chủ yếu là in ấn các tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ, sách báo phục vụ ngành và tham gia thị trường; sản xuất giấy và in tem chống giả, tem truy xuất nguồn gốc và cung cấp giải pháp phần mềm truy xuất, phần mềm quản lý,…..

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG CỦA IN BA ĐÌNH

Chúng tôi có cơ hội hợp tác với hàng ngàn doanh nghiệp lớn, nhỏ trên toàn quốc